นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้บรรยายเรื่อง Being Digital and Being Green

23 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้บรรยายเรื่อง Being Digital and Being Green ในงานสัมมนาเรื่อง Being Digital and Being Green – a winning combination for Industrial Estates, Factories, Cities, Services จัดโดยหอการค้าร่วมต่างประเทศ (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT) และสมาคมธุรกิจไทย-ไต้หวัน (Thai-Taiwan Business Association: TTBA)  ณ ห้องบอลรูม เดอะ เพนนินซูล่า กรุงเทพฯ