ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี ร่วมเสวนาและร่วมออกบูธให้คำแนะนำใ

23 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี ร่วมเสวนาและร่วมออกบูธให้คำแนะนำในงาน มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้าน Industry 4.0 และการสนับสนุนการลดคาร์บอน ณ NIKKO Amata City Chonburi Hotel จังหวัดชลบุรี