ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
 JOB 25-11-65.pdf