ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน

ประกาศฯ >>>  Job 22-2-66.pdf