รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ

15 มีนาคม 2566

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน
(สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดที่นี่ >>   Job 15-3-66.pdf