ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสนับสนุนการลงทุน

24 มีนาคม 2566

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานสนับสนุนการลงทุน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศฯ >>>  Job 24-3-66.pdf