ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี

25 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี 

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับโดยคุณทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุภาคที่ 4 ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการอภิปราย วิทยากรโดยคุณวันทนา ทาตาล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คุณกฤษณ์ อุตตะมัง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอส. เอ็ม. ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และคุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการเปิดคลีนิกให้คำปรึกษา