จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566 เดือนมิถุนายน 'ชลบุรี - สมุทรปราการ' ครองแชมป์

12 สิงหาคม 2566

จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566 เดือนมิถุนายน 'ชลบุรี - สมุทรปราการ' ครองแชมป์

อ่านต่อที่นี่ https://www.mreport.co.th/news/statistic-and-ranking/326-new-factory-license-registration-2023-june