ผทภ.4 ร่วมงานอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

15 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ร่วมงานอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ :: มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด