บริษัทโรงงานน้ำตาลจากประเทศญี่ปุ่นมีแผนตั้งโรงงานในประเทศไทย ต้องการผู้ผลิต Activated Carbon and Filter Aid (Diatomaceous Earth)

18 กันยายน 2566

Sourcing

บริษัทโรงงานน้ำตาลจากประเทศญี่ปุ่นมีแผนตั้งโรงงานในประเทศไทย
ต้องการผู้ผลิต Activated Carbon and Filter Aid (Diatomaceous Earth) 
ผู้ที่สนใจส่งรายละเอียดและ Company Profile (PDF) ที่ คุณกฤตพร สุวรรณแสง
โทร 0 2553 8420
อีเมล kittaporn@boi.go.th