ไทยเนื้อหอม ต่างชาติ 8 เดือนปี’66 ลงทุนกว่า 65,790 ล้าน ญี่ปุ่นครองอันดับหนึ่ง

20 กันยายน 2566

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย 8 เดือนปี 2566 ต่างชาติลงทุนในไทย 65,790 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง 21,981 ล้านบาท สิงคโปร์ 13,995 ล้านบาท และจีน 11,851 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 4,491 คน

อ่านต่อที่นี่ https://www.prachachat.net/economy/news-1397123