ผทภ.4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบ “ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ CATIA”

22 กันยายน 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบ “ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ CATIA” โดยบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตาม “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” และส่งมอบห้องฯ ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี