เจ้าหน้าที่ BOI แหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่และรับโอน ของ BOI การฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการลงทุนสำหรับข้าราชการใหม่”

12 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ BOI แหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่และรับโอน ของ BOI การฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการลงทุนสำหรับข้าราชการใหม่”
โดยรับฟังบรรยาย 3 หน่วยงาน ในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ ศทภ.4 (ชลบุรี)” จาก BOI แหลมฉบัง รวมถึง “นโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จาก กนอ. และ “การบริหารจัดการท่าเรือ ความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และระบบโลจิสติกส์” จาก การท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี