สัมมนาฝึกอบรมเรื่อง “วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ด้านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบของ BOI”

20 ตุลาคม 2566

สัมมนาฝึกอบรมเรื่อง “วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ด้านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบของ BOI”

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566   เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 2  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจมาศ 038-404945, 
คุณประภาพร 038-404952

ลงทะเบียนที่นี่ >>  https://bit.ly/3QvTwtr