ศทภ.4 ต้อนรับนักลงทุนที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นไปเยี่ยมชมกิจการในพื้นที่แหลมฉบัง

22 พฤศจิกายน 2566

ศทภ.4 ต้อนรับนักลงทุนที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นไปเยี่ยมชมกิจการในพื้นที่แหลมฉบัง เพื่อศึกษาลู่ทางการขยายกิจการในประเทศและเพื่อทำความรู้จักและแนะนำตัว จำนวน 4ท่าน
Mr.Kazuo TOKUDA Managing Director (บ.ไทย ซี.เอ.พี จำกัด) Mr.Yukichi IJICHI Director (บ.ไทย ชี.เอ.พี จำกัด) Mr.Takuro IWAHASHI Director (บ.ไทยซี.เอ.พี จำกัด) Dr.Yoshinori MAEKAWA President, Office Maekawa (บ.ที่ปรึกษาของ บ.ไทย ซี.เอ.พี จำกัด) ปัจจุบันดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องจักรและ อุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในประเทศไทย