ศทภ.4 ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

30 พฤศจิกายน 2566

ศทภ.4 ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
ภายใต้ "กิจกรรมเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสู่นานาชาติ"
โดยมีนางสาวดวงขวัญ รณฤทธิวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐในภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมชลบุรี ศทภ.4