ผทภ.4 ให้การต้อนรับนักลงทุนจากประเทศจีน จากบริษัท AT&M บริษัทฯสนใจขยายการลงทุนจากประเทศจีนมายังประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกในการผลิต Hydrogen Fuel Cell

13 ธันวาคม 2566
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) ให้การต้อนรับ Mr.Li Junfeng ตำแหน่ง Chaiman of the Board (คนที่ 5 จากซ้าย) Ph.D. Gu Hu ตำแหน่ง General Manager (คนที่ 4 จากซ้าย) และนักลงทุนอีกหลายท่านจากประเทศจีน จากบริษัท AT&M บริษัทฯสนใจขยายการลงทุนจากประเทศจีนมายังประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกในการผลิต Hydrogen Fuel Cell ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่ที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นตัวกลางเพื่อผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี ซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ ซึ่งนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงในรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้