ผทภ.4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบ “ห้องปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้และทดสอบการถอดประกอบและออกแบบตู้ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม”

02 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ร่วมพิธีมอบ “ห้องปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้และทดสอบการถอดประกอบและออกแบบตู้ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้และเกิดการ Upskill และ Reskill ฝีมือแรงงานและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ส่งมอบโดยบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้รับส่งเสริมการลงทุนตามมาตราการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม