ศทภ.4 จัดฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน “เรื่อง การเปิดดำเนินการ”

25 มกราคม 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (BOI แหลมฉบัง) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน “เรื่อง การเปิดดำเนินการ” โดยมีคุณดวงขวัญ รณฤทธิวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเปิดดำเนินการ สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรียนรู้วิธีการ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในบัตรส่งเสริม สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และยังจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 155 คน  
ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 2  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)