ผทภ.4 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการวางศิลาฤกษ์ของ บริษัท ซันโกร ดีเวลลอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

06 มีนาคม 2567

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.10 - 10.50 น.
นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการวางศิลาฤกษ์ของ
บริษัท ซันโกร ดีเวลลอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิต PowerSupply ,Converter ,Inverter หรือ Charger ที่มีโปรแกรมควบคุมการทำงาน ใช้สำหรับระบบพลังงานสะอาด โดยก่อสร้างอาคารผลิตใหม่ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี