ผทภ.4 ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ของบริษัท Midea Intelligent Manufacturing (Thailand) CO.,LTD

08 มีนาคม 2567

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.40 - 11.00 น. นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ของบริษัท Midea Intelligent Manufacturing (Thailand) CO.,LTD  ซึ่งได้ขยายการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทย และได้ขอรับส่งเสริมการลงทุนผลิต Air Conditioner , Refrigerator  ณ นิคมอุตสาหกรรม CPGC อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง