ผทภ.4 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และผู้บริหารองค์กร หน่วยงานหรือสถานประกอบการ “หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (นบส.อศช.)​ รุ่นที่ 2"

14 มีนาคม 2567

วันที่ 13 มีนาคม 2567
นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่4 ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และผู้บริหารองค์กร หน่วยงานหรือสถานประกอบการ “หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (นบส.อศช.)​ รุ่นที่ 2" 
นำโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี