ผทภ.4 เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท เอชเอสเอฟ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต SPECIALTY COATED PLASTIC LABELS AND PACKAGING FILMS

21 มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. นายภนธร วงศ์พรหม  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ได้ข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท เอชเอสเอฟ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต SPECIALTY COATED PLASTIC LABELS AND PACKAGING FILMS ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน และได้ขยายกิจการเพิ่มเติมเพื่อรองรับลูกค้าที่จะนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตฉลากสินค้า ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดระยอง