ศทภ.4 ฝึกอบรมเรื่อง “เรื่อง เทคนิคในการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

22 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (BOI แหลมฉบัง) จัดงานสัมมนาฝึกอบรมเรื่อง “เรื่อง เทคนิคในการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
โดยคุณฑิมภ์พร ประสิทธิ์ไพศาล (นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ) วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิธีการปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล”   
ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี