ทางศทภ.4 ได้มีการจัด “กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทาง ชลบุรี –สมุทรปราการ - ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

01 กรกฎาคม 2567

ทางศทภ.4 ได้มีการจัด “กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทาง ชลบุรี –สมุทรปราการ - ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

มีผู้ประกอบการจากภาคเอกชน ทั้งนักธุรกิจ นักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และเจ้าหน้าที่ ศทภ.4 เข้าร่วมจำนวน 30 คน เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เดลต้า อิเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ (เดลต้า ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนียและอินเดีย  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเดลต้า ได้แก่ ระบบจัดการพลังงานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ ระบบโทรคมนาคม ระบบอุตสาหกรรม สำนักงานอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า DC-DC และ อะแดปเตอร์ และ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา (วรพร ประสบความสำเร็นในการดำเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษรตร และมีพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด กว่า 50 ปี มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปมะม่วง ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน  มีกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และอบแห้งด้วยระบบลมร้อน ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร GMP และ HACCP โดยยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางอาหารและรสชาติดั้งเดิม มีการจำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก