แนะนำเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คนที่ 14

02 ตุลาคม 2560

ขอแนะนำ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคนใหม่ และเป็นเลขาธิการคนที่ 14 ของ BOI
 

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักนายกรัฐมนตรี