ศทภ.4 ปรับเปลี่ยนเลขหนังสืออนุมัติใหม่

25 ธันวาคม 2560

เนื่องจากสำนักงานฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน
จึงมีการเปลี่ยนเลขหนังสืออนุมัติใหม่
 
ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
เปลี่ยนจาก นร 1315/
 

เป็น  นร 1318/

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป