ข่าวประชาสัมพันธ์

ผทภ.4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบ “ห้องปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้และทดสอบการถอดประกอบและออกแบบตู้ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม” 02 กุมภาพันธ์ 2567

ผทภ.4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบ “ห้องปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้และทดสอบการถอดประกอบและออกแบบตู้ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม”

สัมมนาฝึกอบรมเรื่อง “วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ด้านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบของ BOI” 20 ตุลาคม 2566

สัมมนาฝึกอบรมเรื่อง “วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ด้านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบของ BOI” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

บริษัทโรงงานน้ำตาลจากประเทศญี่ปุ่นมีแผนตั้งโรงงานในประเทศไทย ต้องการผู้ผลิต Activated Carbon and Filter Aid (Diatomaceous Earth) 18 กันยายน 2566

บริษัทโรงงานน้ำตาลจากประเทศญี่ปุ่นมีแผนตั้งโรงงานในประเทศไทย ต้องการผู้ผลิต Activated Carbon and Filter Aid (Diatomaceous Earth)

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ววันนี้! งาน Mira and Subcon EEC 2023 ในวันที่ 6-8 กันยายน 2566 25 สิงหาคม 2566

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ววันนี้! งาน Mira and Subcon EEC 2023 ในวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรีน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

SUBCON EEC 2023 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำ ซึ่งเป็นงานจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่สำคัญเพียงงานเดียวใน EEC 17 สิงหาคม 2566

SUBCON EEC 2023 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำ ซึ่งเป็นงานจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่สำคัญเพียงงานเดียวใน EEC พร้อมการจัดเวทีจับคู่ธุรกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก

“NEW Economy, NEW Opportunities” เสริมศักยภาพ สร้างโอกาสการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 16 สิงหาคม 2566

“NEW Economy, NEW Opportunities” เสริมศักยภาพ สร้างโอกาสการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน้า 1 / 17