ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การยื่นเปิดดำเนินการตามโครงการและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก” 01 กรกฎาคม 2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การยื่นเปิดดำเนินการตามโครงการและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก”

เปิดรับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 18" 11 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 18"

​“BOI e-Journal” ฉบับที่ 4/2563 “มาตรการอีอีซี สร้างบุคลากร ต่อยอดอุตสาหกรรมไทย” 01 มิถุนายน 2563

​“BOI e-Journal” ฉบับที่ 4/2563 “มาตรการอีอีซี สร้างบุคลากร ต่อยอดอุตสาหกรรมไทย”

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563

​สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดตั้งโครงการสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (Digital Academy Thailand : DAT) 08 กุมภาพันธ์ 2562

​สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดตั้งโครงการสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (Digital Academy Thailand : DAT)

“BOI e-Journal” ฉบับที่ 7 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561) 05 กุมภาพันธ์ 2562

“BOI e-Journal” ฉบับที่ 7 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561)

หน้า 1 / 2