ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 12 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ศทภ.4 จัดฝึกอบรม Work shop ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร" ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 06 พฤษภาคม 2565

ศทภ.4 จัดฝึกอบรม Work shop ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร" ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 (รอบบ่าย) เวลา 13.30 น.-16.30 น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM)

Subcon Thailand 2022 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจ เตรียมจัด 18-21 พฤษภาคม นี้ 28 เมษายน 2565

Subcon Thailand 2022 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจ เตรียมจัด 18-21 พฤษภาคม นี้

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา 20 เมษายน 2565

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “8th Thai-Belgian Business Forum” 18 เมษายน 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “8th Thai-Belgian Business Forum”

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน 01 มีนาคม 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน

หน้า 1 / 12