ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสนับสนุนการลงทุน 24 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสนับสนุนการลงทุน ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 15 มีนาคม 2566

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 มกราคม 2566

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “BUSINESS MATCHING” 16 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “BUSINESS MATCHING” ภายในงาน AGRO FEX 2022 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ. นครราชสีมา

หน้า 1 / 16