ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม Work Shop: วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริม เรื่อง “วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร ครั้งที่ 2” 03 เมษายน 2560

ภาพกิจกรรม Work Shop: วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริม เรื่อง “วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร ครั้งที่ 2” ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักลงทุนจาก Dhoot Transmission Pvt. Ltd. ประเทศอินเดีย 17 มีนาคม 2560

ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักลงทุนจาก Dhoot Transmission Pvt. Ltd. ประเทศอินเดีย ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

สัมมนาเรื่อง “BOI พบนักลงทุน : การลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560

สัมมนาเรื่อง “BOI พบนักลงทุน : การลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพกิจกรรม Work Shop เรื่อง “การตัดบัญชีวัตถุดิบ” 03 มีนาคม 2560

ภาพกิจกรรม Work Shop เรื่อง “การตัดบัญชีวัตถุดิบ”

ภาพงานทำบุญศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ประจำปี 2560 02 มีนาคม 2560

ภาพงานทำบุญศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศเยอรมัน ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศเยอรมัน ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

หน้า 29 / 37