ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

ต้อน​รับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศ CLMV 23 มกราคม 2560

ต้อน​รับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศ CLMV

ภาพข่าวกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้สิทธิประโยชน์อย่างไร? ตามหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายสรรพากร” วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 23 ธันวาคม 2559

ภาพข่าวกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้สิทธิประโยชน์อย่างไร? ตามหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายสรรพากร” วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม/พื้นที่ของจังหวัดตราด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม/พื้นที่ของจังหวัดตราด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมการเข้าพบปะและประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 21 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมการเข้าพบปะและประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาเรื่อง สัมมนาเรื่อง “BOI ไขข้อข้องใจ การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และ เครื่องจักร” วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องธารทิพย์ 1 โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี 22 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาเรื่อง สัมมนาเรื่อง “BOI ไขข้อข้องใจ การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และ เครื่องจักร” วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องธารทิพย์ 1 โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรม Work shop วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริม เรื่อง การใช้สิทธิ์ประโยชน์ด้านเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 17 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรม Work shop วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริม เรื่อง การใช้สิทธิ์ประโยชน์ด้านเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

หน้า 29 / 35