ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

​ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแอฟริกาใต้ 02 กุมภาพันธ์ 2560

​ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแอฟริกาใต้

Work shop วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริม เรื่อง ส่วนสูญเสียและเศษซาก ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2560

Work shop วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริม เรื่อง ส่วนสูญเสียและเศษซาก ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ต้อน​รับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศ CLMV 23 มกราคม 2560

ต้อน​รับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศ CLMV

ภาพข่าวกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้สิทธิประโยชน์อย่างไร? ตามหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายสรรพากร” วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 23 ธันวาคม 2559

ภาพข่าวกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้สิทธิประโยชน์อย่างไร? ตามหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายสรรพากร” วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม/พื้นที่ของจังหวัดตราด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม/พื้นที่ของจังหวัดตราด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมการเข้าพบปะและประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 21 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมการเข้าพบปะและประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

หน้า 31 / 37