ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี 25 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ครั้งที่ 5-6) เรื่อง “การตัดบัญชีวัตถุดิบ ตามมาตรา 36” 27 มิถุนายน 2559

ภาพกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ครั้งที่ 5-6) เรื่อง “การตัดบัญชีวัตถุดิบ ตามมาตรา 36” ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลารอบเช้า 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ระยอง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณรุ่งรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา จากสมาคมสโมสรนักลงทุน จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง การขออนุมัติบัญชีเครื่องจักร 23 มิถุนายน 2559

Data is empty

คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดบริษัท ป๋อ อ้าย เฟิง ไบโอเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มิถุนายน 2559

คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดบริษัท ป๋อ อ้าย เฟิง ไบโอเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (เขตอุตสาหกรรมจีน) จังหวัดระยอง

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ 1 ปี การเปิดกิจการ ของบริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในประเทศจีน 14 มิถุนายน 2559

คุณนพวรรณ มงคลแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ และ คุณสุราลัย สารียัง เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (นายชนินทร์ ขาวจันทร์) เข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ 1 ปี การเปิดกิจการ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ของบริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในประเทศจีน

คุณทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และคุณอโนชา ชื่นสมจิตร์ เข้าร่วมพิธีฉลองอาคารวิจัยเทคโนโลยีแห่งใหม่ ณ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 08 มิถุนายน 2559

คุณทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และคุณอโนชา ชื่นสมจิตร์ เข้าร่วมพิธีฉลองอาคารวิจัยเทคโนโลยีแห่งใหม่ ณ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หน้า 31 / 35