ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงาน Dinner Talk "ผู้บริหาร BOI พบผู้บริหารภาคเอกชนในภาคตะวันออก" 23 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดงาน Dinner Talk ภายใต้หัวข้อ "ผู้บริหาร BOI พบผู้บริหารภาคเอกชนในภาคตะวันออก" เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บรรยายโอกาสการลงทุนและสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุน และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน กระทรวงการคลัง บรรยายเรื่อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้แก่ผู้บริหารทั้งไทยและต่างชาติ ที่ลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาฝึกอบรม เรื่อง “การใช้สิทธิภาษีเงินได้ นิติบุคคลอย่างไรไม่ผิดและการปฏิบัติตามเงื่อนไข การดำเนินการตามโครงการ” 08 ธันวาคม 2558

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จะจัดสัมมนาฝึกอบรม เรื่อง “การใช้สิทธิภาษีเงินได้ นิติบุคคลอย่างไรไม่ผิดและการปฏิบัติตามเงื่อนไข การดำเนินการตามโครงการ” ให้แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลพัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาฝึกอบรมบุคคลภายนอกเรื่อง “BOI ไขข้อข้องใจ การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์” 08 ธันวาคม 2558

ศทภ. 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาฝึกอบรมบุคคลภายนอกเรื่อง “BOI ไขข้อข้องใจ การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะ - รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และคณะ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 11 พฤศจิกายน 2558

ต้อนรับคณะ - รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นางหิรัญญา สุจินัย) รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนของนักลงทุนในภาคตะวันออก ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุนเยี่ยมเยือนสำนักงานสาขา จ.ชลบุรี และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) 09 กันยายน 2558

สมาคมสโมสรนักลงทุน ได้จัดกิจกรรมนำคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุนจำนวน ประมาณ ๑๕ ท่าน มาเยี่ยมเยือนสำนักงานสาขาภูมิภาคของสมาคมฯ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการเปิดโลกอาเซียน (Pattaya ASEAN Day) เมืองพัทยา 28 สิงหาคม 2558

ผทภ.4 ร่วมกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน (Pattaya ASEAN Day) “โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองพัทยาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางประชาคมอาเซียน”

หน้า 34 / 35