ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

25 มกราคม 2566

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
รับสมัครบุคคล  เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน 
ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม  Job 25-1-66.pdf  
ใบสมัคร  Form 2566.pdf