ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

05 กรกฎาคม 2567

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
รับสมัครบุคคล  เพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ใน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กุรกฎาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม  Job 5-7-67.pdf 
แบบฟอร์มใบสมัคร  Job Form 67.pdf