ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

​ภาพกิจกรรมสัมมนา “มองโอกาสธุรกิจและแนวทางพัฒนา Thailand 4.0 ผ่านบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาวาเรีย สหพันธรัฐเยอรมนี” 06 มิถุนายน 2560

​ภาพกิจกรรมสัมมนา “มองโอกาสธุรกิจและแนวทางพัฒนา Thailand 4.0 ผ่านบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาวาเรีย สหพันธรัฐเยอรมนี”

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง 06 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง

ภาพกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทางชลบุรี - กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี - สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560 06 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทางชลบุรี - กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี - สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมงาน Grand Opening บริษัท เจนโตส (ประเทศไทย) จำกัด 06 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมงาน Grand Opening บริษัท เจนโตส (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักลงทุนจากนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 19 พฤษภาคม 2560

ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักลงทุนจากนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศไต้หวัน เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 17 พฤษภาคม 2560

ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศไต้หวัน เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

หน้า 28 / 37