ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “BOI พบนักลงทุน : การลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านปู รีสอร์ท ตราด จังหวัดตราด 09 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “BOI พบนักลงทุน : การลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านปู รีสอร์ท ตราด จังหวัดตราด

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ (ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการส่งทุนภาคที่ 4) ให้เกียรติในพิธีเปิดงาน Grand Opening และกล่าวแสดงความยินดี บ.ยู มิคอร์ ออโต้แคท จำกัด ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 07 กุมภาพันธ์ 2560

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ (ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการส่งทุนภาคที่ 4) ให้เกียรติในพิธีเปิดงาน Grand Opening และกล่าวแสดงความยินดี บ.ยู มิคอร์ ออโต้แคท จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย SMEs ไทย เส้นทางชลบุรี - เชียงใหม่ - เชียงราย ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2560 23 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย SMEs ไทย เส้นทางชลบุรี - เชียงใหม่ - เชียงราย ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2560

​ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ท่าเรือคิตาคิวชู 02 กุมภาพันธ์ 2560

​ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ท่าเรือคิตาคิวชู

​ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแอฟริกาใต้ 02 กุมภาพันธ์ 2560

​ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแอฟริกาใต้

Work shop วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริม เรื่อง ส่วนสูญเสียและเศษซาก ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2560

Work shop วิธีการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริม เรื่อง ส่วนสูญเสียและเศษซาก ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

หน้า 28 / 35