ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุน เส้นทางชลบุรี - ฉะเชิงเทรา - พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 02 มิถุนายน 2559

ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุน เส้นทางชลบุรี - ฉะเชิงเทรา - พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 มีการฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการทำงาน - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(Thai Microelectronics Center : TMEC) - บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด - บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอ็ม.ซีเอส.สตีล จำกัด (มหาชน) - บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ครั้งที่ 2) เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ 26 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ครั้งที่ 2) เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะสำรวจการลงพื้นที่โครงการศึกษาการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS 19 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะสำรวจการลงพื้นที่โครงการศึกษาการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS

ภาพกิจกรรม ศทภ.4 จัดสัมมนาฝึกอบรม เรื่อง “การดำเนินการเกี่ยวกับส่วนสูญเสียจากการผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า” วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559

ศทภ. 4 จะจัดสัมมนาฝึกอบรม เรื่อง “การดำเนินการเกี่ยวกับส่วนสูญเสียจากการผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า” ให้แก่บริษัทที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งได้รับทราบข้อกฎหมายต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสรรพากร

ภาพกิจกรรม ผทภ.4 ต้อนรับคุณนฤชา ฤชุพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น และคณะนักธุรกิจ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 13 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรม ผทภ.4 ต้อนรับคุณนฤชา ฤชุพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น และคณะนักธุรกิจ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรมต้อนรับคุณรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ ประจำการสำนักงานการค้า และเศรษฐกิจไทย ณ ไทเปไต้หวันและคณะนักลงทุน ณ ศทภ.4 10 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรมต้อนรับคุณรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ ประจำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเปไต้หวัน และคณะนักลงทุน ณ ศทภ.4

หน้า 32 / 35