ข่าวจาก BOI

​มาตรการเร่งการลงทุน BOI 2021 เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 30 พฤศจิกายน 2564

มาตรการเร่งการลงทุน BOI 2021 เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เงื่อนไขที่สําคัญ: • โครงการที่เสนอจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) 5 ถึง 8 ปี (กลุ่ม A1, A2 และ A3) • โครงการที่เสนอต้องตระหนักถึงการลงทุนไม่ต่ํากว่า 1 แสนล้านบาท ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ออกใบส่งเสริมการลงทุน • ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในการรับส่งเสริมการลงทุนและการออกใบส่งเสริมการลงทุน กิจกรรมที่ได้รับการโปรโมทจะได้รับส่วนลด CIT เพิ่ม 50% เป็นเวลา 5 ปี จากการยกเว้น CIT มาตรฐาน โครงการที่มีคุณสมบัติต้องส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2021 จนถึงวันทํางานสุดท้ายของปี 2021

"Stay Online กับ BOI e-Services ปลอดภัยจากโควิด-19" BOI ยังคงสนับสนุนนักลงทุนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ผ่านระบบ Online Document Delivery System 29 พฤศจิกายน 2564

"Stay Online กับ BOI e-Services ปลอดภัยจากโควิด-19" BOI ยังคงสนับสนุนนักลงทุนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ผ่านระบบ Online Document Delivery System

บีโอไอส่งเสริมประเภทกิจการยานพาหนะไฟฟ้าครบวงจร เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 725,000 คันภายในปี 2030 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (HEV,PHEV, BEV) และ Platform สำหรับรถ BEV 26 พฤศจิกายน 2564

บีโอไอส่งเสริมประเภทกิจการยานพาหนะไฟฟ้าครบวงจร เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 725,000 คันภายในปี 2030 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (HEV,PHEV, BEV) และ Platform สำหรับรถ BEV

​Sourcing บริษัท Dorel ผู้ผลิต Car Seats จาก ประเทศออสเตรเลีย ต้องการหาผู้ผลิตในประเทศ Process Injection Molding 24 พฤศจิกายน 2564

Sourcing บริษัท Dorel ผู้ผลิต Car Seats จาก ประเทศออสเตรเลีย ต้องการหาผู้ผลิตในประเทศ Process Injection Molding ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่ง Company Profile แนะนำบริษัทได้ที่ คุณณชนก กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย Email: nachanok@boi.go.th Tel: 02-5538436

​บริษัท Ohashi inc. บริษัทฯ ผลิต & ขาย นำเข้า / ส่งออก อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุ่น 23 พฤศจิกายน 2564

บริษัท Ohashi inc. บริษัทฯ ผลิต & ขาย นำเข้า / ส่งออก อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุ่น ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับ Transmission หากสนใจติดต่อ อัจฉราพรรณ E-mail: addcharapun@boi.go.th โทร 02 553 8111 ต่อ 6111

​BOI สนับสนุนให้บริษัทที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งใน SET และ Mai 22 พฤศจิกายน 2564

BOI สนับสนุนให้บริษัทที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งใน SET และ Mai คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและยกระดับความสามารถในการเข้าถึงเงินทุน โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้น CIT เพิ่ม 100% สําหรับมูลค่าการลงทุน (ไม่รวมต้นทุนที่ดินและทุนหมุนเวียน) เงื่อนไขที่สําคัญ • โครงการที่ได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริมการขาย BOI สามารถนําไปใช้เพื่อรับแรงจูงใจแม้ว่าพวกเขาได้เริ่มสร้างรายได้แล้ว หากยังมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ที่ถูกต้อง • โครงการที่เสนอต้องอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ mai ก่อนยื่นใบสมัครเพื่อมาตรการจูงใจนี้ ต้องส่งใบสมัครภายในวันทําการสุดท้ายของปี 2022

หน้า 3 / 30