ข่าวจาก BOI

ความสำเร็จ Subcon EEC 2022 ครั้งแรกของภูมิภาคตะวันออก 16 กันยายน 2565

ความสำเร็จ Subcon EEC 2022 ครั้งแรกของภูมิภาคตะวันออก

บีโอไอ เปิดประเภทกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้เป็นกิจการสนับสนุนให้ครบทั้งห่วงโซ่การผลิต ในการผลิตที่ใช้ไมโครเทคโนโลยี หรือการผลิตที่มีความแม่นยำสูง 06 กันยายน 2565

บีโอไอ เปิดประเภทกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้เป็นกิจการสนับสนุนให้ครบทั้งห่วงโซ่การผลิต ในการผลิตที่ใช้ไมโครเทคโนโลยี หรือการผลิตที่มีความแม่นยำสูง

อีอีซี จับมือ JETRO ร่วมกันขับเคลื่อนการลงทุนให้ได้ตามเป้า ชู EEC เป็น Regulatory Sandbox 01 กันยายน 2565

อีอีซี จับมือ JETRO ร่วมกันขับเคลื่อนการลงทุนให้ได้ตามเป้า ชู EEC เป็น Regulatory Sandbox พื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบเอื้อลงทุนให้ทุกอุตสาหกรรม

ปิดฉากงดงาม Subcon EEC 2022 01 กันยายน 2565

ปิดฉากงดงาม Subcon EEC 2022 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ ครั้งแรกของภูมิภาคตะวันออก งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 2565 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจัดร่วมกับงาน MIRA งานแสดงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และโรงงาน 4.0

บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 01 กันยายน 2565

บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

LTR Visa เริ่มใช้ 1 ก.ย. บีโอไอ ให้สิทธิบุคลากรศักยภาพสูงทั่วโลกพำนักยาว 10 ปี 01 กันยายน 2565

LTR Visa เริ่มใช้ 1 ก.ย. บีโอไอ ให้สิทธิบุคลากรศักยภาพสูงทั่วโลกพำนักยาว 10 ปี

หน้า 3 / 40