ข่าวจาก BOI

บีโอไอเปิดตัวแคมเปญใหม่ปี 2563 "Think Resilience, Think Thailand" 24 กรกฎาคม 2563

บีโอไอเปิดตัวแคมเปญใหม่ปี 2563 "Think Resilience, Think Thailand"

บีโอไอยึดแนวทาง BCG หนุนลงทุนยั่งยืน 18 มิถุนายน 2563

บีโอไอยึดแนวทาง BCG หนุนลงทุนยั่งยืน

บอร์ดบีไอไอไฟเขียว 5 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท 19 มิถุนายน 2563

บอร์ดบีไอไอไฟเขียว 5 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการใหม่ในอีอีซี สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2563 16 มิถุนายน 2563

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการใหม่ในอีอีซี สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2563

คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 10 มิถุนายน 2563

คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

มาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ปี 2563 04 มิถุนายน 2563

มาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ปี 2563

หน้า 3 / 14