ข่าวจาก BOI

ทำไม “ญี่ปุ่น” ถึงเป็นแชมป์ลงทุนอันดับ 1 ใน “ไทย” ? นอกจากประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แล้ว ภาครัฐยังให้การสนับสนุนมีนโยบายและกฎเกณฑ์ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนในทุกมิติ 28 มกราคม 2565

ทำไม “ญี่ปุ่น” ถึงเป็นแชมป์ลงทุนอันดับ 1 ใน “ไทย” ? นอกจากประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แล้ว ภาครัฐยังให้การสนับสนุนมีนโยบายและกฎเกณฑ์ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนในทุกมิติ 1. ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรง (FDI) ในไทยสูงสุดเป็นอันดับ 1 2. มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 178 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.7 จากโครงการลงทุนต่างประเทศทั้งหมด 3. มูลค่าเงินลงทุนรวม 80,733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด

Subcon Thailand 2022 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจ เตรียมจัด 18-21 พฤษภาคม นี้ 20 มกราคม 2565

Subcon Thailand 2022 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจ เตรียมจัด 18-21 พฤษภาคม นี้ *****กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เตรียมจัดงาน Subcon Thailand 2022 รูปแบบ Hybrid Event หรือการผสมผสานระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ ระหว่าง 18-21 พฤษภาคม นี้ ต่อยอดความสำเร็จของการจัดงานปีที่แล้ว โดยปี 2564 เกิดการจับคู่ธุรกิจ 248 คู่ มีผู้เข้าชมงาน 2,833 ราย จาก 16 ประเทศ โดย 5 อันดับแรกของผู้เข้าชมงาน คือ ไทย อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ตามลำดับ - Subcon Thailand งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน

บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้แก่ประเทศ 20 มกราคม 2565

บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้แก่ประเทศ

บีโอไอกระตุ้นลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อสนับสนุนให้เกิดศูนย์กลางนวัตกรรมและวิจัยทางการแพทย์ 19 มกราคม 2565

บีโอไอกระตุ้นลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อสนับสนุนให้เกิดศูนย์กลางนวัตกรรมและวิจัยทางการแพทย์

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain 19 มกราคม 2565

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain

​มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ 11 มกราคม 2565

มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ - ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ. ภายใน 12 เดือน นับจากวันออกบัตรส่งเสริม - ไม่อนุญาตให้ขยายเวลา การตอบรับการส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม - ใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นภายในปี 2565 - ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565

หน้า 5 / 34