ข่าวจาก BOI

บีโอไอเผยคำขอส่งเสริม 6 เดือน 1.5 แสนล้าน อุตสาหกรรมการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 174 10 สิงหาคม 2563

บีโอไอเผยคำขอส่งเสริม 6 เดือน 1.5 แสนล้าน อุตสาหกรรมการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 174

8 ขั้นตอนเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน แบบง่ายๆ 29 กรกฎาคม 2563

8 ขั้นตอนเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน แบบง่ายๆ

บีโอไอเปิดตัวแคมเปญใหม่ปี 2563 "Think Resilience, Think Thailand" 24 กรกฎาคม 2563

บีโอไอเปิดตัวแคมเปญใหม่ปี 2563 "Think Resilience, Think Thailand"

บีโอไอยึดแนวทาง BCG หนุนลงทุนยั่งยืน 18 มิถุนายน 2563

บีโอไอยึดแนวทาง BCG หนุนลงทุนยั่งยืน

บอร์ดบีไอไอไฟเขียว 5 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท 19 มิถุนายน 2563

บอร์ดบีไอไอไฟเขียว 5 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการใหม่ในอีอีซี สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2563 16 มิถุนายน 2563

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการใหม่ในอีอีซี สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2563

หน้า 4 / 15