ข่าวจาก BOI

บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 07 เมษายน 2564

บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้ บีโอไอ ให้ เขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ ใน EEC ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ - โครงการที่ตั้งในเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) - เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) - เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) - ศูนย์การแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd) -กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปี (กลุ่ม A1, A2 และ A3) รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติม 2 ปี กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายและกิจการสนับสนุน (กลุ่มนี้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปีอยู่แล้ว) รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม 1 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.boi.go.th/.../content/6_2564_605ae442e3919.pdf

ส่องอุตสาหกรรมการแพทย์ปี 2563 ยื่นขอบีโอไอทะลุ 2.2 หมื่นล้านบาท 11 มีนาคม 2564

ส่องอุตสาหกรรมการแพทย์ปี 2563 ยื่นขอบีโอไอทะลุ 2.2 หมื่นล้านบาท

บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ครอบคลุมทั้งการผลิต และการบริการ

บีโอไอระดมทีมวางกลยุทธ์ลงทุนเตรียมรับเศรษฐกิจฟื้นตัว 23 ธันวาคม 2563

บีโอไอระดมทีมวางกลยุทธ์ลงทุนเตรียมรับเศรษฐกิจฟื้นตัว

​บีโอไอเคาะแพคเกจลงทุนปี 64 กระตุ้นโครงการใหญ่-เล็ก หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว 22 ธันวาคม 2563

​บีโอไอเคาะแพคเกจลงทุนปี 64 กระตุ้นโครงการใหญ่-เล็ก หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว

บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่ 14 ธันวาคม 2563

บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่

หน้า 2 / 17