ข่าวจาก BOI

ยื่นงานผ่านระบบฐานข้อมูล RMTS 0nline 25 กันยายน 2563

ยื่นงานผ่านระบบฐานข้อมูล RMTS 0nline

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 23 กันยายน 2563

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว ผ่านระบบออนไลน์ 22 กันยายน 2563

การขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว ผ่านระบบออนไลน์

บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563 15 กันยายน 2563

บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563

บีโอไอรุกชวนผู้ประกอบการช่วยพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมหวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 09 กันยายน 2563

บีโอไอรุกชวนผู้ประกอบการช่วยพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมหวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

บีโอไอหนุนไทยฐานผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ อนุมัติโครงการลงทุน 1.2 หมื่นล้าน 03 กันยายน 2563

บีโอไอหนุนไทยฐานผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ อนุมัติโครงการลงทุน 1.2 หมื่นล้าน

หน้า 27 / 40