ข่าวจาก BOI

บริษัท Rockwell Automation ผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำจากเมริกา 19 ตุลาคม 2565

บริษัท Rockwell Automation ผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำจากเมริกา

บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 12 ตุลาคม 2565

บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต ครอบคลุมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing Technology)

บีโอไอ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 12 ตุลาคม 2565

บีโอไอ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ผู้ว่าการ กนอ. เข้าพบนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 07 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าการ กนอ. เข้าพบนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอคนใหม่ 04 ตุลาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอคนใหม่

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและการลงทุนไทยในต่างประเทศ 27 กันยายน 2565

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและการลงทุนไทยในต่างประเทศ

หน้า 2 / 40