ข่าวจาก BOI

บอร์ดบีไอไอไฟเขียว 5 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท 19 มิถุนายน 2563

บอร์ดบีไอไอไฟเขียว 5 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท

บีโอไอยึดแนวทาง BCG หนุนลงทุนยั่งยืน 18 มิถุนายน 2563

บีโอไอยึดแนวทาง BCG หนุนลงทุนยั่งยืน

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการใหม่ในอีอีซี สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2563 16 มิถุนายน 2563

บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการใหม่ในอีอีซี สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2563

คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 10 มิถุนายน 2563

คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

มาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ปี 2563 04 มิถุนายน 2563

มาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ปี 2563

ระบบแจ้งข้อมูลขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ระหว่าง 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 27 พฤษภาคม 2563

ระบบแจ้งข้อมูลขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ระหว่าง 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19

หน้า 1 / 11