ข่าวจาก BOI

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 23 สิงหาคม 2566

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บีโอไอ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 21 พฤศจิกายน 2565

บีโอไอ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผ่านกองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Enhancement Division)

9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ 16 พฤศจิกายน 2565

9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม Retention & Expansion Program 14 พฤศจิกายน 2565

มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม Retention & Expansion Program เพื่อกระต้นให้บริษัทรายเดิม ยังใช้ไทยเป็นฐานการผลิต และขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง *มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

องุ่นเกรดพรีเมียม ไทยก็ทำได้ บีโอไอ พร้อมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา ยกระดับผลไม้ไทย 28 ตุลาคม 2565

องุ่นเกรดพรีเมียม ไทยก็ทำได้ บีโอไอ พร้อมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา ยกระดับผลไม้ไทย

แบรนด์ระดับโลก เร่งลงทุนไทยฐานผลิตรถยนต์ BEV 26 ตุลาคม 2565

แบรนด์ระดับโลก เร่งลงทุนไทยฐานผลิตรถยนต์ BEV อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปรับตัวมุ่งสู่การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ใช้พลังงานสะอาด ลดปัญหามลพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่หันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น

หน้า 1 / 40