ข่าวจาก BOI

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” 12 พฤษภาคม 2565

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม”

ขอเชิญฟังสัมภาษณ์วิทยุ "SUBCON Thailand 2022" งานแสดงอุตสาหกรรม ผู้ซื้อพบผู้ขาย 12 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญฟังสัมภาษณ์วิทยุ "SUBCON Thailand 2022" งานแสดงอุตสาหกรรม ผู้ซื้อพบผู้ขาย โดย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ

บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 11 พฤษภาคม 2565

บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้การส่งเสริมลงทุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า 09 พฤษภาคม 2565

บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้การส่งเสริมลงทุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง 03 พฤษภาคม 2565

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ 02 พฤษภาคม 2565

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ - คุณสมบัติ SMEs 1. คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% 2. SMEs ต้องมีรายได้ของกิจการ ทั้งกิจการที่ได้บีโอไอและไม่ได้บีโอไอ รวมกันต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก

หน้า 1 / 34