ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

ผทภ.4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบ “ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ CATIA” 22 กันยายน 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบ “ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ CATIA” โดยบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตาม “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” และส่งมอบห้องฯ ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ผทภ.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 20 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครั้งที่ 6/2566 ณ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโดย กรอ.จังหวัดระยอง

ผทภ.4 ร่วมงานอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ร่วมงานอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ :: มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด

นายฐิติกร ดำรงค์พานิช ตัวแทนผทภ.4 เข้าร่วมบรรยาย เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน และบริการของ BOI" 28 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายฐิติกร ดำรงค์พานิช ตัวแทนผทภ.4 เข้าร่วมบรรยาย เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน และบริการของ BOI" ในงานสัมมนาทิศทางตลาดอสังหาฯ ภาคตะวันออกเพื่อการลงทุน ณ โรงแรม โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา

BOI แหลมฉบัง ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 28 สิงหาคม 2566

BOI แหลมฉบัง ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 เส้นทางชลบุรี - ปทุมธานี – พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี ร่วมเสวนาและร่วมออกบูธให้คำแนะนำใ 23 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี ร่วมเสวนาและร่วมออกบูธให้คำแนะนำในงาน มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้าน Industry 4.0 และการสนับสนุนการลดคาร์บอน ณ NIKKO Amata City Chonburi Hotel จังหวัดชลบุรี

หน้า 1 / 35