ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จัดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop) ในหัวข้อ "การตรวจเปิดดำเนินการ" 04 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop) ในหัวข้อ "การตรวจเปิดดำเนินการ" โดยมีนางสาวอัญมณี เครือมาลี นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผทภ. 4 (นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ) และนายนันทวุฒิ อักษรแก้ว รับคณะและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการค้า การลงทุน ตลอดจนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภากตะวันออก (อีอีซี) 26 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผทภ. 4 (นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ) และนายนันทวุฒิ อักษรแก้ว รับคณะและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการค้า การลงทุน ตลอดจนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภากตะวันออก (อีอีซี)ให้แก่ สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย – จีน และหอการค้าไทยในจีน ณ ห้องประชุมท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ และคณะ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากบริษัท Korea Land and Housing Corporation และผู้แทนจากอมตะซิตี้ 18 พฤศจิกายน 2564

เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ และคณะ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากบริษัท Korea Land and Housing Corporation และผู้แทนจากอมตะซิตี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนสร้างนิคมเกาหลี Smart City ในไทย ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ หรือระบบอัจฉริยะ Smart City เป็นหนึ่งในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วย นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว" 21 ตุลาคม 2564

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วย นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว" เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 อันจะมีส่วนช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน สร้างให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ภาพกิจกรรมสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 9-10 (1 ก.ย.64) 03 กันยายน 2564

ภาพกิจกรรมสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 9-10 (1 ก.ย.64) ***ผ่านโปรแกรม ZOOM*** เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม Online ***ผ่านโปรแกรม ZOOM*** ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม Online ***ผ่านโปรแกรม ZOOM*** ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี workshop ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง : การให้บริการของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร (รอบเช้า) เวลา 09.00 น.-12.00 น. โดยวิทยากร : คุณภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และคุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ workshop ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง : การให้บริการของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และการเปิดดำเนินการ (รอบบ่าย) เวลา 13.30 น.-16.30 น. โดยวิทยากร : คุณสมภพ ไขโพธิ์ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ และคุณอัญมณี เครือมาลี นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

หน้า 3 / 31