ข่าวจาก BOI

บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ครอบคลุมทั้งการผลิต และการบริการ

บีโอไอระดมทีมวางกลยุทธ์ลงทุนเตรียมรับเศรษฐกิจฟื้นตัว 23 ธันวาคม 2563

บีโอไอระดมทีมวางกลยุทธ์ลงทุนเตรียมรับเศรษฐกิจฟื้นตัว

​บีโอไอเคาะแพคเกจลงทุนปี 64 กระตุ้นโครงการใหญ่-เล็ก หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว 22 ธันวาคม 2563

​บีโอไอเคาะแพคเกจลงทุนปี 64 กระตุ้นโครงการใหญ่-เล็ก หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว

บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่ 14 ธันวาคม 2563

บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่

บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) 13 พฤศจิกายน 2563

บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)

บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 กิจการใหม่ 12 พฤศจิกายน 2563

บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 กิจการใหม่

หน้า 1 / 16