แผนที่


 

Contact / ติดต่อศูนย์
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 0-3840-4900
โทรสาร. 0-3840-4997-9
Map : https://goo.gl/maps/nZWtE48MM8pASTEc7
E-mail : chonburi@boi.go.th